08-559 23 228

Mån, Tis, Tors: 13.00 till 15.00
Ons, Fre: Ingen telefon tillgänglig

08-559 23 228

Mån, Tis, Tors: 13.00 till 15.00
Ons, Fre: Ingen telefon tillgänglig

Ansök genom att klicka på knappen, svara på frågorna och fyll i dina uppgifter.

ANSÖK NU

Köpvillkor

Svenskmedborgare.se är ett företag som hjälper privatpersoner att söka svenskt medborgarskap. Vi är inte migrationsverket eller någon statlig myndighet. Du kan alltid vända dig direkt till migrationsverket om du vill söka.

Detta är en tjänst för personer som vill spara tid och känna sig säkra på att deras ansökan uppfyller alla krav. Om ni känner er osäkra på vad vi gör kan ni alltid ringa oss.

Vi godkänner inte kunder som:

Har skatteskulder hos kronofogden eller förekommer i belastningsregistret för grova brott. Detta är även ett krav från migrationsverket.

Vi godkänner inte kunder som uppenbarligen har uppgett oriktiga uppgifter under asylprocessen för att gynna, dölja eller uppsåtligen undanhålla information. Svenskmedborgare.se förbehåller sig rätten att neka kunder där vi anser att man har brutit mot migrationsverket regler, migrationsrätten eller etiska/moraliska normer.

Detta är våra krav och inte migrationsverkets. Ni kan alltid kontakta migrationsverket vid eventuella frågor. Vi kan inte påverka migrationsverkets beslut eller deras behandlingstider.

Köpvillkor:

Kortbetalning:

Alla betalningar via kort behandlas av Stripe, en ledande aktör på marknaden som tillhandahåller betalningslösningar online. Svenskmedborgare.se sparar inga kortuppgifter eller annan känslig information.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)Svenskmedborgare.se förbehåller sig rätten att behålla delvis eller full betalning för påbörjade och/eller färdiga beställningar.

Faktura:

En faktura med 30 dagars kredittid postas till den person som angivits som beställare av tjänsten. Fakturafordran administreras av PayEx Sverige AB, SE-621 88 VISBY. Tel 0498-20 23 58, Fax +46 498 20 20 01, e-postformulär https://www.payex.se/privat/kundservice. Betalning skall således ske till PayEx på angivet bank- eller plusgiro. Eventuella anmärkningar eller förfrågningar kring fakturan skall ställas till SvenskMedborgare.se.

Betalning skall vara oss tillhanda senast på förfallodagen. Vid betalning efter förfallodagen debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta, för närvarande 8.00 % ränta beräknad enligt § 6 räntelagen.

Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress.

Ångerrätt:

Enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) har du rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till SvenskMedborgare.se lämna eller sända ett meddelande. Då denna tjänst är personligt anpassad och utformad kan påbörjade/fullgjorda beställningar inte ångras. SvenskMedborgare.se förbehåller sig rätten att debitera fullt pris för utfört arbete. Den generella ångerfristen enligt ångerrätten påbörjas från den dag avtal om beställning av tjänst ingåtts. Avtalet anses ingått när du klickat på bekräfta köp.

Om du inte uppfyller kraven för svenskt medborgarskap debiterar vi inget för nedlagd arbetstid.

Vi är inte ansvariga för ekonomisk skada, direkt eller indirekt, som kan uppstå genom tjänstens användning, genom att tjänsten ej kan nyttjas eller på grund av fel och brister i den information som tillhandahålls.

Vårt ansvar gentemot brukaren av tjänsten kan aldrig bli större än det belopp som erlagts för tjänstens nyttjande.

Tänk på att migrationsverket kan neka din ansökan utan att ange orsak och inga återbetalningar görs I detta fall. Migrationsverket återbetalar inte ansökningsavgifter vid avslag, oavsett anledning.

Hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har SvenskMedborgare.se en skyldighet att informera sina kunder om varför och hur företaget insamlar samt hanterar personuppgifter.

Vid beställning av våra tjänster kommer denna information även via email. Ett aktivt godkännade för att lagra personuppgifter kommer begäras från kunden muntligt när behandlingen av tjänsten påbörjas.

Syfte med insamling:

  • För att kunna göra en bedömning utav den kundens möjlighet att bli svensk medborgare och upprätta de handlingar som krävs utav migrationsverket/länsstyrelsen.

Hur samlas informationen in?

  • Offentliga register (skatteverket/migrationsverket/länsstyrelsen).
  • Direkt från kunden via email och/eller telefon.

Nyhetsbrev och direktmarknadsföring:

  • SvenskMedborgare.se skickar inte ut några nyhetsbrev eller erbjudanden. All kommunikation mellan Oss och kunden är endast för att upprätthålla relevant kundkontakt och tillhandahålla kundservice.

Information till tredjepart:

  • SvenskMedborgare.se säljer eller delar inte personlig information under några omständigheter förutom med relevanta parter för utförandet och debitering av våra tjänster. Relevanta parter är kortbetalningsleverantören Stripe, PayEx Sverige AB som är vårt faktureringsbolag och statliga myndigheter vid behov eller enligt lag.

Cookies och anonym datainsamling:

  • SvenskMedborgare.se använder Google och FaceBook annonsering och deras analytiska verktyg som kan placera cookies i webbläsare. Cookies som skapas och tillhandahålls via Google/Facebook kan göra att våra webbplatser blir mer lättanvända för våra besökare.

Om du inte godkänner detta kan du ändra dina inställningar i din webbläsare. Vi sparar inga IP-adresser som kan kopplas direkt till kunden eller dennes personuppgifter.

All data som samlas in via Googles och Facebooks analysverktyg är endast till för att Vi ska kunna optimera våra annonskampanjer och går inte att kopplas till en individuell kund eller personuppgifter. Analyserna talar endast om för oss hur många som besökt webbplatsen under en viss period och hur en annonskampanj går.

SvenskMedborgare.se kommer aldrig överföra, sälja eller dela personuppgifter och/eller kunddata med företag utanför EU.

Vill du få ut, ändra eller radera din information?

Kontakta oss via email eller telefon om vill ha ut, ändra eller radera den information vi har i våra register.

Telefonnummer: 08-559 23 228
Email: kontakt@svenskmedborgare.se

Bli svensk medborgare

Ansök genom att klicka på knappen, svara på frågorna och fyll i dina uppgifter.

ANSÖK NU

FÖRDELEN MED VÅRA TJÄNSTER

Mer än

5000

nöjda kunder

Här kan du se vad våra kunder tycker om oss.

Vår grupp

10 års

erfarenhet

Online sedan 2013. Känn dig trygg i vår hantering av din ansökan.

100%

Vi bryr oss personligen om ditt ärende.

10/10

Passar alla. Du kan söka för dig, dina barn eller för någon annan.

SvenskMedborgare.se använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Jag förstår